(Last Updated On: 19 maja 2011)

Maturzyści przystąpili w czwartek o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego z języka francuskiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego jest jednym z egzaminów obowiązkowych, obok egzaminów z polskiego i matematyki.

cw3SMyS5FU - Matura 2011: egzamin z języka francuskiego

Więcej … Źródło: Matura 2011: egzamin z języka francuskiego