(Last Updated On: 6 maja 2011)

W najbliższych trzech latach limit urzędników mianowanych nie będzie przekraczał 500 osób rocznie. To oznacza, że po raz kolejny nie wszyscy chętni, którzy zdadzą egzamin, uzyskają taki status.

Bk8R1G1ktZc - Ograniczony limit urzędników mianowanych

Więcej … Źródło: Ograniczony limit urzędników mianowanych