(Last Updated On: 15 lipca 2011)

Wśród podmiotów leczniczych wymienionych w ustawie znajdują się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ), co do których osobowość prawna nie jest wprost przewidziana.


Więcej … Źródło: Osobowość prawna zakładu opieki zdrowotnej nie może być domniemana

Oceń artykuł