(Last Updated On: 16 marca 2011)

Ustalenie rozdzielności majątkowej między małżonkami nie oznacza, że do dochodu uprawniającego do przyznania zasiłku rodzinnego zostanie zaliczony tylko dochód jednego z nich.


Więcej … Źródło: Przyznając zasiłek rodzinny gmina policzy dochód dwojga rodziców

Oceń artykuł