(Last Updated On: 8 kwietnia 2011)

Skrócenie okresu wypowiedzenia bez zgody pracownika możliwe jest tylko w przypadku ogłoszenia przez pracodawcę upadłości lub likwidacji

5FcDqXzhJvk - Skrócenie okresy wypowiedzenia jest możliwe przy upadłości pracodawcy

Więcej … Źródło: Skrócenie okresy wypowiedzenia jest możliwe przy upadłości pracodawcy