(Last Updated On: 26 maja 2011)

Lekarz bez drugiego stopnia specjalizacji przystąpi do praktycznego egzaminu, jeżeli jego dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy zostanie uznany za równoważny ze zrealizowaniem programu nauczania danej dziedziny medycyny.

yY5eRik50CI - Specjalizacja także dla starszych lekarzy

Więcej … Źródło: Specjalizacja także dla starszych lekarzy