(Last Updated On: 26 października 2011)

Dziś do sądu administracyjnego trafi skarga 450 rodziców dotycząca opłat za warszawskie żłobki. Skarżą oni trzy uchwały radnych w tej sprawie. Pierwsza ustaliła nową wysokość opłat ? wraz z wyżywieniem wynoszą dziś ok. 500 zł miesięcznie, dwie pozostałe wprowadziły nowe statuty żłobków.


Więcej … Źródło: To polityka antyrodzinna: opłaty za żłobki w sądzie

Oceń artykuł