(Last Updated On: 24 grudnia 2010)

Gdy umowa o pracę została zawarta ustnie, jej istotne elementy pracodawca powinien potwierdzić na piśmie. Pracownik może także wystąpić do sądu pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy.


Więcej … Źródło: Warunki umowy o pracę muszą być znane

Oceń artykuł