(Last Updated On: 24 października 2011)

Wszystkie najnowsze prognozy makroekonomiczne wskazują, że w 2012 roku wzrost gospodarczy w Polsce będzie wyraźnie niższy niż w tym roku. Nadchodzące spowolnienie przyczyni się do pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Do oceny wzrostu bezrobocia, który prawdopodobnie odnotujemy w najbliższych kwartałach, niezbędna jest analiza siły i trwałości wstrząsów, które dotkną polską gospodarkę.


Więcej … Źródło: Wojciechowski: Przygotujmy rynek pracy na nadchodzące spowolnienie

Oceń artykuł