(Last Updated On: 14 kwietnia 2011)

Uczelnie będą mogły przeprowadzać dodatkowe egzaminy przy rekrutacji na studia. Z tego rozwiązania skorzystają szczególnie te uczelnie, które prowadzą kierunki, gdzie potrzebne są dodatkowe umiejętności i wiedza.

1k0U 7UnNU - Wrócą egzaminy wstępne na studia

Więcej … Źródło: Wrócą egzaminy wstępne na studia