(Last Updated On: 31 marca 2011)

Pracownikowi przysługują szczególne uprawnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (np. zwolnienia z pracy na udział w obowiązkowych zajęciach) tylko wówczas, jeśli to pracodawca skieruje go na szkolenie lub zgodzi się na to


Więcej … Źródło: Czy urzędnikowi przysługuje urlop na szkolenie

Oceń artykuł