(Last Updated On: 31 marca 2011)

Wspólną politykę rolną (CAP) wymyślono w czasach, gdy unijni eksperci zgodni byli co do tego, że ceny żywności będą rosły wolniej niż innych towarów. Popyt na inne dobra też miał według prognoz wyprzedzać znacząco zapotrzebowanie na płody rolne.


Więcej … Źródło: Solska: Przestarzała polityka rolna

Oceń artykuł